خدمات پژوهشی و مشاوره ای

شرکت پایش سی وان پلیمر با دارا بودن گروه های تخصصی، قادر به انجام پروژه های صنعتی و پروژه های مشاوره ای در زمینه ی صنایع پلاستیک و افزودنی های پلیمری می باشد. این خدمات عبارتند از:

 • طراحی خط تولید
 • طراحی فرمولاسیون
 • دانش فنی
 • نوآوری در محصول
 • کاهش هزینه های تولید
 • ارتقای کیفیت محصول وافزایش بهره وری و بالابردن سطح کیفیت
 • مشکلات فرآیندی و دستگاهی صنایع پلیمری-پلاستیک

خدمات آزمایشگاهی

شرکت پایش سی وان پلیمر با در اختیار داشتن دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی در کلیه زمینه های شیمی و پلیمر قادر به همکاری در زمینه انجام آنالیز و آزمون های شیمیایی و پلیمری با صنایع و دانشگاه ها سراسر ایران می باشد.

لیست تجهیزات آزمایشگاهی:

 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
 • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
 • دستگاه کشش (Tensile)
 • طیف سنج مادون قرمز (FTIR)
 • طیف سنج یو وی-ویزیبل (UV-Visible)
 • رئولوژی و سنجش جریان پذیری مذاب (Rheology and MFI)
 • آنالیز عنصری (CHNOS)
 • گرماسنج روبشی تفاضلی (DSC)
 • تجزیه وزن سنجی گرمایی (TGA)
 • آزمون خواص مکانیکی-حرارتی (DMTA)
 • کروماتوگرافی مایع، گاز و نفوذ ژل (HPLC, GC & GPC)
 • آزمون ضربه آیزود